عملیات حرارتی

واحد عملیات حرارتی شرکت پیشرو کوشان سپاهان قادر به انجام عملیات های حرارتی از جمله کوئینچینگ و تمپرینگ با کوره های پیوسته و اتمسفر کنترل، را می باشد.

فهرست
fa_IRفارسی